„Nie bójcie się!
Jam zwyciężył świat!”
(J 16,33)
Zwycięzca śmierci,
który pokonał to, co niepokonalne,
rozświetlił to, co mroczne
i tchnął nadzieję tam, gdzie przygnębienie,
niech napełnia duchową mocą
do codziennych zwycięstw,
obdarza każdego dnia wewnętrznym światłem
i roznieca płynącą z wiary nadzieję.
Wielu łask od Zmartwychwstałego na każdy dzień!
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Poznań, Zmartwychwstanie Pańskie A.D. 2018