NIEDZIELA
8 kwietnia
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.00   Sp.Barbara,Stanisława, Stanisław Paluszkiewicz
10.00    Z ok.10 urodzin Macieja z podz.Miłosierdziu Bożemu za dar zycia i zdrowia i z prosbą o błogosławieństwo Boże dla Jubilata i całej rodziny.

11.30    W 7r sm.Teodozja,Bolesław Piotrowscy,Pelagia,Walenty Rzepka

PONIEDZIAŁEK
9 kwietnia

8.00   Za zmarłego kapłana

WTOREK
10 kwietnia

18.00   Z ok 2 Urodzin Mateusza – z podziękowaniem i prośbą o dalszą Bożą opiekę dla dziecka oraz za śp. Halina Stefaniak ( 12 rocz. śm.), Walenty i Janina Joachimiak ( w 7 rocz. śm.) , zm. z rodz. Joachimiakow i Stachowiaków, za dusze w czyścu cierpiące i za zm. księży pracuj.w tej parafii

ŚRODA
11 kwietnia

MSZA ŚW. ZBIOROWA      NOWENNA DO MATKI BOŻEJ

18.00 – za Ojczyznę – o błogosławieństwo  Boże dla rządzących,o zgodę oraz o odnowę moralną i materialną naszego Narodu.
– za Parafian
– w intencji dobrodziejów
– o pokój na Ukrainie, w Iraku, Syrii, Nigerii i w Ziemi Świętej
– o liczne, święte powołania oraz o wytrwanie dla kleryka Sławomira
– w int. Bogu wiadomej
– Z podz. za wszystkie otrzymane łaski , z prośba o dalszą opiekę MBNP i z ok.Urodzin Haliny
– Śp. Stefania, Mateusz, Adam Baranowscy, Marianna, Edmund Gawryś i za zm.Ks. pracujących w tej parafii
– Śp. Mieczysława , Feliks, Zbigniew, Roman Budasz
– Śp. Tadeusz Falecki,Krzysztof Krzywda
– Śp. .Marianna Gendera -pogrz.
– Śp. Andrzej Kause _ pogrz.

CZWARTEK
12 kwietnia

18.00    W int. Firmy Przybeccy – z podz. za wykonanie I etapu elewacji naszego kościola oraz o dalsze Boże błogosławieństwo dla Prezesów i pracowników oraz ich rodzin

PIĄTEK
13 kwietnia

17.30    MODLITWA RÓŻAŃCOWA
18.00   Sp. Kazimierz Szulc -pogrz.

SOBOTA
14 kwietnia

16.00    Msza św. ślubna – Magdalena Genderka / Andrzej Sołtyski
18.00    Śp. Krzysztof Ratajczak, Jadwiga, Ignacy Cieślak, Krystyna Dworczak, Stanisław, Cecylia, Józef Pazoła, Ewa, Stanisław Niedziela

NIEDZIELA
15 kwietnia

8.00    Śp. Andrzej, Franciszka, Leon Kmieciak, Anna, Franciszek Pelczyk, Maria, Mikolaj,Adam Chojeccy, za zm. z rodz. Czwojdzińskich oraz za zm. księży pracuj. w tej parafii

10.00    Śp. Jan Świdurski, Józef, Jadwiga, Ignacy Kapturek, Wiktoria, Antoni Kozłowscy,Marianna Derwich

11.30    Śp. Stefan ( 5 rocz. śm), Kazimiera Kubiccy i zm. z rodz. Kubickich i Szymczaków