NIEDZIELA
9 grudnia
II NIEDZIELA ADWENTU

8.00    Śp.Maria,Jan,Paweł,Katarzyna,Jan Piniewscy,Maria,Andrzej Kaczyńscy,Ignacy Wesołek

10.00    Śp.Ignacy,Jarosław,Wiktoria,Józef Konieczny,Anna, Józef Chamerscy
11.30    w1r śm.Franciszek Tomaszewski

PONIEDZIAŁEK
10 grudnia

17.00    Śp.Stefania,Mateusz,Adam Baranowscy,Marianna,Edmund,Janusz Gawryś

WTOREK
11 grudnia

17.00

Śp.Salomea Kapturek – pogrz.

ŚRODA
12 grudnia

MSZA ŚW. ZBIOROWA

17.00
– za Ojczyznę – o błogosławieństwo Boże dla rządzących,o zgodę oraz o odnowę
moralną i materialną naszego Narodu.
– za Parafian
– w intencji dobrodziejów nszego kościoła
– o pokój na Ukrainie, w Iraku, Syrii, Nigerii i Jemenie.
– o liczne, święte powołania oraz o wytrwanie dla kleryka Sławomira
– w pewnej intencji
– w 19r śm.Bronisław Łopuszański i zm.z rodzin Kowalskich, Łopuszańskich,Meglinów, Pawlaków i Szymańskich
– śp. Maria Stachowiak – pogrz.
– śp.Krystyna Baraniak – pogrz.
– za dusze w czyścu cierpiące

CZWARTEK
13 grudnia
Wystawienie NS

16.30    Wystawienie NS w intencji powołań i obfitych owoców Nawiedzenia MB w lipcu 2019
17.00   Śp.Teresa Kosmala -pogrz.

PIĄTEK
14 grudnia

17.00   Śp.Aniela,Kazimierz Szulc – pogrz.

SOBOTA
15 grudnia

16.00    Z okazji 85r urodzin Heleny – podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę MB i błogosłaieństwo Boże na dalsze lata dla Jubilatkii całej rodziny

17.00  W 10r śm. Krystian Grześkowiak

NIEDZIELA
16 grudnia
III NIEDZIELA ADWENTU
/ składka budowlana /

8.00    Śp.Władysław,Stanisława Lewandowicz i zm.z rodz.Lewandowiczów,Wojtkowiaków i Adamskich

10.00   Śp.Marianna Gendera – pogrz.
11.30    Śp.Marta,Ignacy,Marian Jaskuła,Czesław Barański,Helena,Feliks Frydrych