NIEDZIELA
28 października

8.00     Śp. Robert Nieć i zm.z rodziny,Teresa Genderka i zm.z rodziny.
10.00     MSZA Św.ZBIOROWA: 1/ Z okazji 40r ślubu Anny i Stefana- podz. i prośbą o bł.Boże oraz za rodziców i rodzeństwo; 2/ Śp.Marek Molecki; 3/ W 4rśm.Maria Zaremba i zm.z rodz.Zarembów i Golonów; 4/ Teresa Kosmala -pogrz.; 5/ Zofia Smolarek – pogrz. 6/ Śp.Stanisław Pietrzak; 7/ Śp.Stanisław Student; 8/ W 6r śm.Janina Świdurska i zm.z rodziny Świdurskich,Baraniaków i Komorowskich; 9/ W 1r śm.Kazimierz Janki i o szczęśliwą operację dla Urszuli  10/ Z ok. 35 rocz. ślubu Elżbiety i Ireneusza

11.30    Śp.Tadeusz Borowicz

PONIEDZIAŁEK
29 października

17.00    W pewnej intencji

WTOREK
30 października

17.00   W 8r śm.Piotr, Czesław,Marek Moleccy i za zm.z rodz.Dzierlów i Moleckich

ŚRODA
31 października

MSZA ŚW. ZBIOROWA

17.00
– za Ojczyznę – o błogosławieństwo Boże dla rządzących,o zgodę oraz o odnowę
moralną i materialną naszego Narodu.
– za Parafian
– w intencji dobrodziejów i pracujących przy elewacji kościoła
– o pokój na Ukrainie, w Iraku, Syrii, Nigerii i Jemenie.
– o liczne, święte powołania oraz o wytrwanie dla kleryka Sławomira
– za dusze w czyścu cierpiące
– Śp.Krystyna Baraniak -pogrz.
– Śp.Teresa Kosmala – pogrz.
– Śp.Aniela Antoniewicz – pogrz.
– Śp.Jadwiga Maj – pogrz.

CZWARTEK
1 listopada
WSZYSTKICH ŚWIETYCH

10.00       Śp.Marek Molecki – pogrz.
13.00      Za parafian / Cmentarz/.

PIĄTEK
2 listopada    DZIEŃ ZADUSZNY
I piatek

10.00   Śp.Henryk Skiera – pogrz.
17.00    Sp.Cecylia, Jan Świdurscy, Urszula, Bronisław Adamczak i zm.z rodzin  Wojciechowskich

SOBOTA
3 listopada
I sobota

16.00    Spotkanie Matek i Ojców – Żywy różaniec
16.30   Różaniec wynagradzający
17.00    Msza św.wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – Nabożeństwo I Sobót miesiąca

NIEDZIELA
4 listopada

8.00    Śp.Marek Molecki – pogrz.
10.00     W 17r śm.Zbigniew,Izydor,Sławomir Koczorscy,Tomasz Strugała,Sylwia Sławomir Jankowiak

11.30     Śp.Salomea Kapturek -pogrz.