NIEDZIELA
25 marca
NIEDZIELA PALMOWA

8.00    Śp.Marianna,Ludwik,Ignac,,Ludwik,Feliks,Stanisława Klinowscy,zm. z rodzin Klinowskich, Kochanowskich, Wesołków, Bierów, Grocholskich, za zm.księży pracujących w naszej parafii.

10.00    Zbiorowa za zmarłych: 1śm.k Maria Gadomska i zm. z rodz.Gadomskich i Frąckowiaków;  Śp.Eugeniusz Zakrzewski;   Śp.Władysława, Antoni Dembscy , Jan Krauze i zm.z rodz.Roszyków,Skierów i Dembskich;   Sp.Andrzej Głaz; Sp.Krystyna Golon ;   w 27r śm. Eugeniusz Rodziak i zm.z rodz.Rodziaków, Potockich i Kmieciaków

14.00    GORZKIE ŻALE
14.45    W 8r sm.Eugeniusz Wolski

PONIEDZIAŁEK
26 marca

8.00    W pewnej intencji

WTOREK
27 marca

18.00    Śp. Elżbieta, Feliks, Jan Jędrzejczak, Franciszka, Wawrzyn, Teresa, Bronisław
Ratajczak, Antoni Mądry i zm. z rodziny
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA

 

ŚRODA
28 marca   NOWENNA DO MATKI BOŻEJ

MSZA ŚW. ZBIOROWA

18.00   – za Ojczyznę – o błogosławieństwo Boże dla rządzących,o zgodę oraz o odnowę
moralną i materialną naszego Narodu.
– za Parafian
– w intencji dobrodziejów
– o pokój na Ukrainie, w Iraku, Syrii, Nigerii i w Ziemi Świętej
– o liczne, święte powołania oraz o wytrwanie dla kleryka Sławomira
– w int. Bogu wiadomej
– Śp.KrystynaGolon -pogrz.
– Śp.Zofia Pietrzak -pogrz.
– Śp.Andrzej Jędrzejczak -pogrz.
– Śp.Jan Gidlewicz – pogrz.

WIELKI CZWARTEK
29 marca

19.00    Msza św. dziękczynna – za ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa

WIELKI PIĄTEK
30 marca
15.00    DROGA KRZYŻOWA
19.00    Liturgia Wielkiego Piątku

WIELKA SOBOTA
31 marca
WIGILIA PASCHALNA

21.00    Za Parafian / Bractwo św. Marcina

NIEDZIELA
1 kwietnia
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

10.00    Z okazji 40-lecia ślubu Mariana i Stanisławy z podz.za wszystkie otrzymane łaski  i z prośbą o dalszą Opiekę i błogosławieństwo  Boże na dalsze lata życia..

11.30  Śp. Władysława, Marian, Anna, Józef ,Maciej, Jerzy Szewczykowscy.