NIEDZIELA
21 października
ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

8.00    Śp. Stanisława, Stanisław, Jan, Maria, Tomasz Bierła, Zofia, Henryk, Edmund Duda, zm. z rodz. Klinowskich, Borowczyków , Wesołków oraz zm. księży pracuj. w parafii

10.00    Śp. Andrzej Głaz – pogrz.
11.30    Śp. Bolesław ( 9 rocz.), Teodozja Piotrowscy, Pelagia, Walenty Rzepka

PONIEDZIAŁEK
22 października

8.00    W pewnej intencji

WTOREK
23 października

18.00    W 18r.śm. Franciszka, Józef Binkowski

ŚRODA
24 października

MSZA ŚW. ZBIOROWA

17.00 – za Ojczyznę – o błogosławieństwo Boże dla rządzących,o zgodę oraz o odnowę moralną i materialną naszego Narodu.
– za Parafian
– w intencji dobrodziejów i pracujących przy elewacji kościoła
– o pokój na Ukrainie, w Iraku, Syrii, Nigerii i Jemenie.
– o liczne, święte powołania oraz o wytrwanie dla kleryka Sławomira
– W 2r ślubu i z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie oraz w 6r ślubu i o dar potomstwa
– Śp. Teresa Kosmala – pogrz.

CZWARTEK
25 października

18.00

Śp. W 28r śm.Piotr,Halina Stefaniak,Walenty,Janina Joachimiak,za zm.z rodz. Joachimiaków i Stachowiaków,za dusze w czyścu cierpiące i zm.księży pracujących z naszej parafii

PIĄTEK
26 października

18.00   W 21rśm. Andrzej, Stanisław, Józef, Jan,Antoni, Franciszka Jackowiak, Władysław, Jadwiga, Maria, Hieronim , Jerzy, Władysław Figaniak, Leszek Pikusa, Jadwiga Gabrysiak

SOBOTA
27 października

17.00    Z okazji 45r ślubu z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny..

NIEDZIELA
28 października

8.00   Śp. Robert Nieć i zm.z rodziny,Teresa Genderka i zm.z rodziny.
10.00    MSZA Św.ZBIOROWA:   1/ Z okazji 40r ślubu Anny i Stefana- podz. i prośbą o bł.Boże oraz za rodziców i rodzeństwo;    2/ Śp.Marek Molecki;   3/ W 4rśm.Maria Zaremba i zm.z rodz.Zarembów i Golonów;   4/ Teresa Kosmala -pogrz.;   5/ Zofia Smolarek – pogrz.    6/ Śp.Stanisław Pietrzak;  7/ Śp.Stanisław Student;    8/ W 6r. śm. Janina Świdurska i zm.z rodziny Świdurskich,  Baraniaków i Komorowskich.

11.30   Śp.Tadeusz Borowicz